Hverdagens Råd som Lejer

Hér har vi samlet hverdagens gode råd til dig, har du spørgsmål tjek vores FAQ eller skriv til os.

Akut Skade

Skader på fx vandrør og installationer kan dukke op, når man mindst venter det.

En Akutskade er:

  • En skade, der ikke kan afvente en udbedring eller begrænsning.
  • En skade, hvor der er fare for lejers/lejernes sikkerhed.
  • En skade, som vil vokse i omfang og udgift, hvis den ikke udbedres øjeblikkeligt.
  • Telefon udenfor normal åbningstid 53 62 00 50

Du har vedligeholdelsespligt  – du skal sørge for at udbedre skaden.

Adgang til din lejlighed

Nogle gange har vi brug for at få adgang til din lejlighed.

Det kan der være mange årsager til og dem informerer vi dig selvfølgelig om, ligesom du også vil få oplyst hvor lang tid, det drejer sig om.

Nogle gange vil adgangen til din lejemål være akut, det er oftest i tilfælde af en akut skade. 

Hvornår og hvordan kan vi få adgang?

Adgang med det samme

Er der sket en Akut Skade har vi ret til at få eller skaffe os adgang til din lejlighed, selv om du ikke selv er hjemme. 

Varsler

Vi skal give dig besked om, hvornår og hvor længe vi kommer.

6 uger

Vi varsler 6 uger før, hvis arbejdet ikke er til væsentlig ulempe for dig. Det kan fx være udskiftning af tag, vinduer, faldstammer eller hvis vi skal have adgang til din lejlighed i forbindelse med modernisering lejlighederne omkring din lejlighed – eksempelvis din over- eller underbo.

3 måneder

Er der planlagt et mere omfattende arbejde – fx udskiftning af badeværelse eller køkken varsler vi 3 måneder før. 

Overdragelse af lejemål
Din familie eller pårørende kan i særlige tilfælde overtage din lejlighed, hvis du fraflytter på grund af fx skilsmisse, separation, ophævelse af husstandsfællesskab eller flytning på plejehjem.

Er du og din kæreste eller samlever ikke gift, skal I have haft fælles husstand i minimum to år. Fælles husstand vil sige, at I i fællesskab har betalt leje, leveomkostninger osv. Som ejendomsadministrator kan vi på vegne af udlejer forlange dokumentation for dette.

Du skal have vores accept, inden du kan overdrage lejemålet, derfor husk at indsende ansøgningen til os. 

Separation og skilsmisse

Hvem der har ret til lejligheden, tages der stilling til ved separationen eller skilsmissen. Den som forsat bliver boende i lejemålet overtager lejekontrakten og det, som omfattes af denne. 

Husk at give os besked om disse ændringer. 

Modernisering

Ejendomme og de enkelte lejligheder kræver nogle gange en modernisering.

En modernisering ses som en forbedring, der erstatter det gamle med noget nyt og bedre. Eksempelvis et nyt badeværelse. 

Har du et ønske om modernisering?

Har du et ønske om et nyt køkken eller badeværelse eller en anden modernisering? Findes der 2 muligheder:

  1. Vi står for moderniseringen mod en stigning i din husleje.
  2. Du kan selv finansiere og gennemføre moderniseringen, men det skal være udført af autoriserede håndværkere. 

Men der er nogle betingelser, som skal være opfyldt: 

  • Du må ikke selv igangsætte eller udføre moderniseringer i lejligheden uden vores tilladelse.
  • Du skal kontakte os og få vores tilladelse
  • Lejligheden, din ønske gennegåes og der udarbejdes et byggebudget som danner grundlag for en huslejestigning.
Renovering af ejendommen
Vi bestræber os på at informere om større renoverings og vedligeholdelsesopgaver ved opslag i ejendommens opgang.
Har I en beboerrepræsentation, informeres den om, hvilke arbejder som påtænkes udført i årets løb. 
Mindst mulig gene 

Vi bestræber os på, at du og andre beboere bliver mindst muligt berørt af renoveringen. Men der kan desværre i de færreste tilfælde undgå, at der vil være støv, støj eller håndværkere i ejendommen.

Nogle renovationer kræver, at der opsættes et stillads, det er selvfølgelig ikke optimalt for jer beboere, men vi bestræber os altid på, at opgaven løses så hurtigt som muligt, så stilladset kan blive fjernet igen. 

Sker der noget i din lejlighed

Har renoveringen en betydning for din lejlighed får du besked omkring 6 uger før.

Ændringer i forhold på ejendommen

Er der nogle faciliteter i ejendommen, du ikke kan benytte i en periode, får du besked omkring tre måneder før.

Vedligeholdelsespligt

Du har som lejer selv vedligeholdelsespligten, det betyder, at du skal sørge for udbedring af alle skader sket i lejemålet. 

Er der sket en Akut Skade, eller ande skade, uanset om du er skyld i den eller det er en udefrakommende skade – har du pligt til at sikre, at skaden bliver udbedret.

Akut skade 

Skader på fx vandrør og installationer kan dukke, hvor skaden skal stoppes med det samme for ikke at forårsage yderlige skade på lejemålet eller ejendommen.

Læs mere

Udefrakommende Skade

Kontakt os i vores åbningstid pr. telefon eller send en mail, så kontakter vi dig for udbedringen af skaden. 

Vi kan fortælle dig, om vi dækker omkostninger i forbindelse med skaden. 

Selvforskyldt Skade

Er der sket en skade i din lejlighed, som du er skyld i pga. forkert brug eller misligholdelse, skal du selv betale for udbedringen og reparationen. 

Fx. skader på vandhaner, badekar og toiletter, der er blevet ødelagt af kalk- og rustaflejringer, eller en rude, du har slået stykker.

Det gælder uanset, hvilken vedligeholdelsesordning du har aftalt.

Kontakt os i vores åbningstid pr. telefon eller send en mail, så kontakter vi dig for udbedringen af skaden. 

Du kan altid kontakte os eller tjekke vores FAQ, hvis du har spørgsmål.

Adresse
Bloch Ejendomsadministration A/S
Lemchesvej 6
2900 Helleup
Tel: 39 76 65 87
CVR: 33879334


Kontakt os
Åbningstider Telefon:
Mandag - Torsdag 
KL 9-12
Tilbage til toppen

Copyright ©Bloch Ejendomsadministration Alle rettigheder forbeholdes