Du vil fraflytte lejemålet

Der er nogle frister og regler, som er vigtige at overholde, når du har besluttet dig for at flytte. 

Du skal være opmærksom på, at reglerne ikke er ens for alle lejligheder, derfor er det vigtigt, at du kigger på din lejekontrakt.

Vi har samlet nogle gode råd til dig hér. 

Opsigelse & Opsigelsesperiode

Opsigelsesperiode

Du har en opsigelsesperiode, det er mest normalt med 3 måneders opsigelsesvarsel, du kan finde opsigelsesvarslen i din lejekontrakt. 

Betaling af husleje, når du har sagt op

Du skal betale husleje i opsigelsesperioden, efter du har opsagt lejligheden. Det gælder også, selvom du flytter fra din lejligheden inden.

Du kan bruge dit forudbetalte husleje til at betale huslejen i opsigelsesperioden, men vær opmærksom på, at acontobeløb for eks vand og varme ikke er omfattet, det skal du stadigvæk indbetale.

Opsigelsesfrist

Opsigelsen skal være modtaget hos Bloch Ejendomsadministration senest kl. 12 den første hverdag i en måned. Hvis det er en weekend eller helligdag skal opsigelsen være modtaget senest kl. 12 den efterfølgende hverdag.

Hvor hurtigt ønsker du at flytte? 

Hvis du oplyser os om, at du ønsker at flytte inden, vil vi forsøge at udleje lejligheden så hurtigt som muligt.

Nogle lejligheder skal udbydes efter særlige regler, som gør, at der er en længere behandlingstid, inden lejligheden kan blive annonceret som ledig.
 
Fremvisning af lejligheden

Hvis du bor i lejligheden, når den skal fremvises til interesserede boligsøgende, vil vi kontakte dig for din hjælp til fremvisningen.

Sådan opsiger du lejligheden

Du opsiger din lejlighed ved at benytte vores digitale formular eller ved at sende en skriftlig opsigelse til os.

Hvis I er flere på lejekontrakten, er det vigtigt, at I alle underskriver opsigelsen. 

Du skal huske at anføre dit kundenummer, som fremgår af breve fra os eller af lejeopkrævningen, dine kontaktoplysninger (mail-adresse og telefonnummer) og din nye adresse.

Opsigelsesfristen
Opsigelsen skal være modtaget hos Bloch Ejendomsadministration senest kl. 12 den første hverdag i en måned. Hvis det er en weekend eller helligdag skal opsigelsen være modtaget senest kl. 12 den efterfølgende hverdag.

Husk at afregne vedligeholdelse, inden du opsiger lejligheden.
Hvis der er en indvendig vedligeholdelseskonto tilknyttet din lejlighed, bliver kontoen lukket, når du opsiger boligen. Det skyldes, at kontoen tilhører selve lejemålet.

Opsigelsesformular

Opsigelsesformular – benyt denne elektroniske formular

Aflevering af dine nøgler – hvornår

Det står i din lejekontrakt, hvornår du skal fraflytte lejligheden.

Det kan være at du skal flytte fra lejligheden og aflevere nøglerne 10 arbejdsdage, før din kontrakt udløber.

Fordi lejligheden skal istandsættes, inden en ny lejer kan flytte ind.

Den præcise dato vil du altid kunne finde i din opsigelses-bekræftelse fra os. 

Hvad skal du istandsætte?

I din lejekontrakt kan du se, om du har pligt til at istandsætte lejligheden, inden du fraflytter.

Hvad du skal gøre ift istandsættelsen afhænger ofte af, hvornår din lejeaftale er indgået.

Lejeaftale indgået før 1. juli 2015

Skal du normalt aflevere lejemålet  i samme stand, som da du overtog det. Det betyder normalt, at du ved fraflytning enten skal aflevere lejemålet som beset eller nyistandsat.

Lejeaftale indgået efter 1. juli 2015

Hvis det er afkrydset i din lejekontrakt, at du har den indvendige vedligeholdelse, vurderes det ved fraflytning hvilken vedligeholdelse, der er påkrævet. Du skal betale for malerarbejdet og lakering af gulvene, hvis dette skønnes. Det er påkrævet, når det er nødvendigt for at bringe lejemålet tilbage til god vedligeholdt stand.

Hvis du ikke har overtaget lejemålet nyistandsat, modtager du typisk et fradrag i omkostningerne til istandsættelse. 

Hvis dit lejemål er misligeholdt

Du skal altid selv betale for istandsættelsesarbejdet, hvis det skyldes misligholdelse. 

Misligholdelse er typisk skader som opstår, hvis:

  • Lejemålet er brugt forkert (fx malet i farver, som ikke er tilladt i henhold til lejeaftalen).
  • Der har været røget i lejemålet, så der skal anvendes nikotinspærre inden maling.
  • Lejemålet er vedligeholdt forkert (fx arbejde, som ikke er udført håndværksmæssigt korrekt).
  • Løbende maler- og gulvarbejder er ikke blevet udført, selvom lejer har været forpligtet til løbende at foretage indvendig vedligeholdelse (typisk hvert 4-5 år).
  • Der er udvist forkert adfærd (der er fx lavet brandmærker, fugtskader, huller eller ridser gennem lakken, eller lakken er slidt helt væk i områder på gulvet).
  • Udlejer ikke er blevet informeret om opståede skader.
Vil du selv stå for istandsættelsen?

Arbejdet skal være udført i en ordentlig kvalitet, så den næste lejer også bliver glad for sit nye hjem.

Du kan selv udføre arbejdet, eller du kan bestille en momsregistreret, professionel håndværker.

Tjek din lejekontrakt omkring hvornår istandsættelsen skal være færdig. Normalt er det 10 arbejdsdage før din kontrakt udløber.

Vi gennemgår istandsættelsen til flyttesynet, og hvis istandsættelsen ikke kan godkendes, udfører vi arbejdet på din regning.

Skal Bloch Ejendomsadministration stå for istandsættelsen?

Langt de fleste beboere vælger, at vi skal stå for istandsættelsen. Det er en god løsning, så lejemålet bliver istandsat rigtigt og professionelt. 

Du skal være flyttet fra lejligheden på det tidspunkt, der står i din kontrakt, det er oftest 10 arbejdsdage før din lejekontrakt udløber.

Vi bestræber os altid på at gøre arbejdet så billigt som muligt i forhold til den nødvendige kvalitet.

Flyttesyn

Når vi har modtaget din opsigelse, bekræfter vi den over for dig i et brev eller en e-mail. 

Du får en indkaldelse til flyttesyn. Vi foretager flyttesynet sammen, når du er flyttet fra lejligheden, den skal være tom og rengjort.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du kontakte os i god tid og helst senest 3 dage før.

Flyttesyn Rapport

Til flyttesynet gennemgår vi lejligheden sammen med dig og registrerer, hvad der skal udføres i lejligheden.

Det fremgår også af rapporten, om det er dig eller udlejer, der skal betale for arbejdet.  

Hvis du er uenig eller er i tvivl om noget, er det vigtigt, at du drøfter det med os til flyttesynet.

Både du og os skal skrive under på flytterapporten til flyttesynet.

Du får flytterapporten tilsendt på e-mail. 

Er I uenige?

Vi vil gerne have, at du er lige så glad på dit indflytningssyn som til dit udflytningssyn.

Det fremgår i lejekontrakten – hvad du skal gøre og hvad vi forventer ift din udflytning og vi forklarer det selvfølgelig til dig på mødet.

Hvis du og udlejer ikke er enige om omfanget af din istandsættelsespligt, kan I bede huslejenævnet afgøre sagen. 

Afregning af vedligeholdelseskontoen

Du skal tjekke i lejekontrakten, om dit lejemål er omfattet af en indvendig vedligeholdelseskonto – tjek § 8 i din lejekontrakt.

Hvis skal du sørge for at få vedligeholdelsesarbejdet godkendt og afregnet, inden du opsiger dit lejemål.

Det kan være, at du fx har fået malet og aftalt, at det skal betales over vedligeholdelseskontoen.

Flytteafregning

En flytteafregning indeholder en opgørelse over det økonomiske mellemværende, der er mellem dig og udlejer.

Det er blandt andet af dit depositum, forudbetalt husleje og istandsættelse af lejemålet samt restancer, fx a conto-beløb så som kontingenter, forbrug og antennebidrag.

Derudover tilbageholdes ofte et mindre a conto-beløb til varme, som først kan opgøres, når det næste varmeregnskab foreligger. 

Vi er opmærksomme på, at du naturligvis ønsker din afregning hurtigst muligt.

Skal der ikke udføres noget arbejde lejligheden, vil du få en flytteafregning ca. 2-3 uger fra den dato, hvor du ikke længere hæfter for at betale husleje.

Skal der udføres istandsættelsesarbejder i lejligheden, vil der gå nogen tid, inden arbejderne er udført, og inden vi har modtaget regningerne fra håndværkerne. Derfor vil du typisk få flytteafregningen ca. 8-10 uger efter den dato, hvor du ikke længere hæfter for lejebetaling.

Er du uenig i din flytteafregning, skal du henvende dig til os på skrift. 

Afregning vand, varme & el

Når du modtager din flytteafregning, skal du være opmærksom på, at varmeregnskabet eller vandregnskabet ofte ikke er afsluttet, og at du derfor kan opleve at få afregningen senere.

I din lejekontrakt kan du se, hvornår varmeregnskabet afsluttes.

Sker din fraflytning fx pr. 1. Maj, og varmeregnskabet afsluttes pr. 1. Februar, vil der gå flere måneder efter du er flyttet,  før vi kan udarbejde en endelig opgørelse.

Et varmeregnskab, der afsluttes 1. Maj, vil typisk først foreligge omkring medio Juli måned.

Du afmelder lejemålet hos elselskabet til flyttesynet.

Genudlejning af lejemålet

Vi beder om din hjælp til fremvisning. Når nye potentielle lejere skal besigtige lejligheden.

Du bliver kontaktet af de potentielle lejere for fremvisningen, derfor skal du påføre dit mobilnummer ved opsigelsen.

Du kan altid kontakte os eller tjekke vores FAQ, hvis du har spørgsmål.

Adresse
Bloch Ejendomsadministration A/S
Lemchesvej 6
2900 Helleup
Tel: 39 76 65 87
CVR: 33879334


Kontakt os
Åbningstider Telefon:
Mandag - Torsdag 
KL 9-12
Tilbage til toppen

Copyright ©Bloch Ejendomsadministration Alle rettigheder forbeholdes