Du flytter ind

Du er ved at indgå en forpligtende og juridisk aftale. Derfor har vi hér nogle gode råd til dig, inden du flytter ind. 

Tjekliste Lejekontrakt

Hér har du en tjekliste over ting, som du skal huske, inden du kan modtage din endelige lejekontrakt:

  1. Underskrive lejekontrakten og fremsende den til os
  2. Udfylde den digitale blanket med dine kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer) – sammen med kopi af legitimation.
  3. Uploade kopi af legitimation, Pas, Kørekort, sygesikringsbevis digitalt
Lejekontrakten

Det er vigtigt, at du læser din lejekontrakt grundigt igennem, inden du underskriver den. Den er sammensat af en række bestemmelser fra Lejeloven, der kan være komplicerede. Bagerst i lejekontrakten finder du en vejledning.

Hér er 5 punkter, som er meget vigtige, at du sætter dig ind i: 

  1. Hvilken stand skal dit lejemål være i, når du flytter ind?
  2. Hvilken stand skal du aflevere lejemålet i, når du flytter ud? 
  3. Hvilken pligt har du til vedligehold? (Du har altid pligt til at begrænse skader)
  4. Hvordan bliver din husleje reguleret? 
  5. Er der steder, hvor din lejekontrakt fraviger fra Lejeloven? Hvis dette er tilfældet vil de være angivet  i § 11 i kontrakten, de skal også være fremhævet.

Husk, det er altid dit ansvar at betale lejen, også selv om du ikke modtager en opkrævning.

Hvad gør du, hvis du fortryder?

En lejekontrakt er et juridisk dokument som forpligter. Du forpligter dig derfor til at betale husleje, når du har underskrevet og returneret lejekontrakten til os. 

Du har et opsigelsesvarsel også selvom, du ikke er flyttet ind. Dit opsigelsesvarsel fremgår af  kontrakten.

Du skal bruge opsigelsesformularen, hvis du fortryder. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at genudleje boligen hurtigst muligt. Dette kan forkorte din forpligtelse.

Depositum

Du skal indbetale et depositum

Når du indgår en lejeaftale, skal du betale et depositum til udlejer. Det må højest svare til tre måneders husleje. Hvis din husleje ændrer sig, ændrer depositum sig tilsvarende.

Udlejers sikkerhed

Et depositum er udlejers sikkerhed for, at du afleverer lejligheden i den aftalte stand, når du flytter. Hvis det ikke sker, kan udlejer bruge af depositummet til at bringe lejligheden i den stand, I har aftalt jvf. Lejekontrakten.

Får du depositum tilbage?

Afleverer du lejeboligen, som aftalt jvf. lejekontrakten, får du depositummet tilbage. Afleveringen sker ved et flyttesyn.

Vær opmærksom på, at depositum og forudbetalt husleje ikke er det samme. 

Forudbetalt Husleje

Du skal betale forudbetalt husleje

Når du underskriver lejekontrakten, skal du betale den første måneds husleje samt 1-3 måneders ekstra husleje.

Når du flytter igen, kan du vælge at betale de sidste måneders husleje med den forudbetalte husleje. Du kan også vælge at indbetale huslejen, som du plejer. Så refunderer vi den forudbetalte husleje, den kan du ikke miste.

Du skal dog være opmærksom på, at beløbet ikke inkluderer aconto betalinger for vand, varme, beboerkontingent, mv. Så du kan altså ikke bare stoppe med at betale dine aconto beløb, når du opsiger lejemålet. 

Ændres din husleje, vil størrelsen af den forudbetalte husleje ændre sig tilsvarende.

Vær opmærksom på, at forudbetalt husleje og depositum ikke er det samme. 

Indflytningssyn

Du indkaldes til indflytningssyn

Du modtager en indkaldelse til indflytningssyn på mail. Synet vil typisk være omkring dén dag, som du overtager lejemålet. 

Det er et vigtigt møde

Vi mødes sammen med dig i lejligheden og gennemgår den for evt. fejl og mangler samt kontrollerer, at den er i den kvalitet, der er aftalt i din lejekontrakt.

Indflytningssynet kan vare op til en time. Vi gennemgår sammen lejemålet. Vi viser dig også rundt på ejendommen, så du ved, hvilke faciliteter, der er i ejendommen, som fx vaskekælder, cykelparkering og gårdmiljø. ¨

Du får også udleveret nøglerne til lejligheden.

Indflytningssynet giver sikkerhed, når du skal flytte igen

I indflytnings- og tilstandsrapporten angives i hvordan lejeboligen er istandsat, inden du flytter ind.

Det kan være en god idé at kontrollere installationer, tjek fx om vandhaner drypper eller cisternen løber.

Det er vigtigt, at I tager jer god tid og er enige, fordi det  I skriver i rapporten afgør, i hvilken stand du skal aflevere lejligheden, når du flytter igen.

Vi tager billeder af lejligheden ved indflytningssynet, billederne opbevares og kan bruges, når du flytter.

Du er også meget velkommen til selv at tage dine egne billeder, så du ikke senere bliver i tvivl om, hvordan lejligheden så ud, da du flyttede ind. Det er en god ide at tage billederne, inden der sættes møbler ind. 

Hvis du ikke dukker op

Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du kontakte os i god tid og helst senest tre dage før.

Hvis du ikke dukker op, gennemfører vi indflytningssynet alene, indflytningssynet skal gennemføres, fordi det er underlagt Lejeloven. 

Du modtager tilstands- og indflytningsrapporten

Vi udarbejder en tilstands- og indflytningsrapport, som vil blive sendt til dig på mail.

Boligens stand ved indflytning

Boligens stand, når du flytter ind

I din lejekontrakt kan du læse, hvilken stand din bolig skal være i, når du overtager den.

Nytistandsat

Overtager du lejligheden ‘nyistandsat’, er vægge, træværk og lofter nymalede. Gulvene er nylakerede, og lejligheden er rengjort. Den er ikke “moderniseret” – hvilket betyder, at den ikke har nyt køkken eller bad.  

Beset eller løbende vedligeholdelse

Overtager du lejligheden, ‘som beset’ eller med ‘løbende vedligeholdelse’, betyder det, at den ikke er ‘nyistandsat’. Vægge, træværk og lofter er ikke nymalede.

Et grundigt indflytningssyn giver sikkerhed, når du skal flytte igen

I indflytnings- og tilstandsrapporten angiver du i fællesskab med os. Rapporten er et bilag som viser, hvilken stand du skal aflevere lejligheden i, når du flytter igen.

Det er fx en god idé at kontrollere installationer, se efter om vandhaner drypper eller cisternen løber, undersøge om låsene virker og om vinduerne og dørene binder eller gaber.

14 dage til indsigelser

Du har 14 dage, hvis du opdager fejl og mangler, efter du er flyttet ind

Hvis du efterfølgende bliver i tvivl om noget i rapporten eller mener, at der skal ændres noget, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest inden for 14 dage efter synet. 

Udfyld fejl- og mangellisten

Det gør du ved at udfylde den fejl- og mangelliste, som du får tilsendt på mail efter synet. Den bliver en del af tilstands- og indflytningsrapporten, når den er godkendt.

Udbedring af fejl og mangler

Vi vil udbedre fejl og mangler i din bolig hurtigst muligt. Nogle fejl og mangler kan udbedres med det samme, mens andre tager længere tid at udbedre. Nogle fejl og mangler, vælger man ikke at udbedre, og du vil heller ikke skulle hæfte for disse ved fraflytning.

Vi informerer dig selvfølgelig og noterer dette i rapporten eller på listen.

EL – Husk at tilmelde

Du skal selv tilmelde dig elforsyningen til lejeboligen.

Du kan altid kontakte os eller tjekke vores FAQ, hvis du har spørgsmål.

Adresse
Bloch Ejendomsadministration A/S
Lemchesvej 6
2900 Helleup
Tel: 39 76 65 87
CVR: 33879334


Kontakt os
Åbningstider Telefon:
Mandag - Torsdag 
KL 9-12
Tilbage til toppen

Copyright ©Bloch Ejendomsadministration Alle rettigheder forbeholdes